Menu
A+ A A-

Mrežna oprema

Mrežni premosnik ili most (od eng. bridge) je u računarstvu uređaj koji povezuje (premošćuje) računalne mreže na drugom sloju OSI modela, tj. promet proslijeđuje na temelju MAC adresa. Ethernet rabi tzv. transparent bridging, što znači da je rad mreže transparentan za krajnje uređaje (računala), dok To računalne mreže ken Ring obično rabi source route bridging gdje krajnji uređaji aktivno sudjeluju u određivanju puta kroz mrežu.Svojsta i rad mrežnih premosnika definirana su standardom IEEE 802.1D.

Danas se zbog marketinških razloga uređaj sa jednakim načinom rada koji ima više mrežnih sučelja obično naziva mrežni preklopnik ili prespojnik.


(Koncentratoreng. hub) je sklop koji služi kao sredstvo preko kojeg se usredotočuje, odnosno preko kojeg se priključuje veći broj računala koja su povezana u istu računalnu mrežu.Drugi nazivi za ovaj sklop koje se može naći u hrvatskoj literaturi su HUB. 


 Usmjerivač ili usmjernik (engl. router) je uređaj koji usmjerava podatkovne pakete na njihovom putu kroz računalnu mrežu pri čemu se taj proces odvija na mrežnom sloju OSI modela.Usmjerivači su u osnovi računala specifične namjene. Danas najčešće govorimo o usmjerivačima u IP mrežama, jer je njihova najveća primjena upravo za potrebe najveće računalne mreže danas - Interneta. Osnovni zadatak koji usmjerivači obavljaju je da za svaki paket koji pristigne na neko od mrežnih sučelja na usmjerivaču provjere odredišnu IP adresu, u svojoj tablici usmjeravanja pronađu gdje treba preusmjeriti taj paket te ga onda proslijede na odgovarajuće sučelje

Usmjerivači međusobno razmjenjuju informacije o tome gdje se pojedine IP adrese ili cijele IP mreže nalaze putem specifičnih usmjerivačkih protokola. Iako je osnovna funkcionalnost usmjerivača prilično jednostavna u praksi je njihov zadatak prilično složen, te je zbog složene konstrukcije, specifičnog operacijskog sustava i softvera koje usmjerivači koriste njihova konstrukcija često kompleksna i cijena visoka.

Važno je napomenuti da svako računalo spojeno na računalnu mrežu mora znati obaviti osnovnu funkcionalnost usmjeravanja, iako zbog činjenice da primjerice osobna računala imaju samo jedno mrežno sučelje taj zadatak nije isuviše kompliciran. Ipak, postupak je u osnovi isti: osobno računalo dakle zna primiti paket s odredišnom adresom tog računala, te zna proslijediti pakete koje to računalo šalje natrag prema mreži, najčešće prema najbližem usmjerivaču.


Wired Equivalent Privacy (WEP) je algoritam za sigurnu komunikaciju putem IEEE 802.11 bežičnih mreža. Obzirom da bežične mreže koriste radio signal za prenošenje podataka one su vrlo podložne prisluškivanju za razliku od žičanih mreža.

Prilikom uvođenja WEP-a 1997. godine ideja vodilja je bila da se bežičnoj komunikaciji osigura sigurnost jednaka onoj kakva je kod žičanih mreža. To se, između ostalog, nastojalo postići enkriptiranjem komunikacije i reguliranju pristupa samoj mreži na osnovu autentikacije putem MAC adrese mrežnog uređaja. Međutim, 2004. godine dolazi do zamjene WEP-a novim WPA algoritmom jer su već 2001. godine uočene ranjivosti WEP algoritma.


 

 Gateway protokoli se koriste za razmjenu informacija sa drugim gateway-ima na što brži i pouzdani način. Internet omogućava dva tipa gateway-a: core i non-core. Svi core gateway-i su upravljani preko Internet Network Operations Center (INOC). Non-core gateway-i nisu upravljivi od ovoga centra, ali jesu od vanjske grupe. Korporacije i edukaciske institucije koriste non-core gateway-e. Početak core gateway-a je iz ARPANET, gdje svaki čvor je pod kontrolom vladajuće agencije. ARPANET naziva ih stub gateways, dok je bilo koji gateway koji nije pod direktnom kontrolom (non-core u Internet teminu) se naziva nonrouting gateway. Gateway-to-Gateway (GGP), se koristi izmedju core gateway-a. GGP obično služi za širenje informacija o non-core gateway-ima prikačenih na svaki core gateway, omogućavajući da se routing tabla izgradi. Termin autonomous system je jedna struktura koja je prikačena na mrežu, ali je nevidljiva ostalim djelovima mreže. Između mreža, metod prenosa informacija između unutrašnjih gateway-ja se koristi Routing Information Protocol (RIP), i on je Interior Gateway Protocols (IGPs). Na internetu, dva vanjska gateway-a koriste Exterior Gateway Protocol (EGP).

Danas je dovoljno nekoliko minuta da bi se probila WEP zaštita.


Bežična pristupna tačka ili WiFi pristupna tačka (engl. Wireless acces point ili Acces point (WAP ili AP)) je uređaj koji zajedno spaja WiFi bežične uređaje u jednu bežičnu mrežu. WAP se obično spaja na žičanu mrežu te prenosi podatke između žičanih i bežičnih mreža.

Više pristupnih tačaka tvore veću mrežu čime se omogućava roaming. Instaliranje WAP-ova, kao i samo stvaranje bežičnih mreža, je uzelo maha u ranih 2000-tim godinama, dok se taj trend nastavlja sve do danas. Obično WAP-ovi dolaze sa manjom antenom koja je dovoljna za manje mreže, ali korisnici iz potrebe za geografski rasprostranjenijim mrežama instaliraju posebne antene koje imaju veći opseg.

 

na vrh članka

Uslužne djelatnosti

 • Usluge servisa
 • Usluge terenskog održavanja
 • Alarmni sustavi
 • Mrežne instalacije
  Elektroinstalaije
 • Instalacije LED rasvjete

Beskamatne rate

 • do 12 rata / Zagrebačka banka  ( MasterCard, VISA, Maestro )
 • do 12 rata / Privredna banka ( Amex, Mastercard, Maestro, VISA)
 • do 12 rata / Diners - ERSTE CARD CLUB

Potrošački krediti

 • do 60 rata / Zagrebačka banka  ( MasterCard)
 • do 60 rata / Privredna banka ( Amex)
 • do 60 rata / Diners - ERSTE CARD CLUB

Prijava za Newsletter

Orange Blue Green